Project

  • Klienti:Mendi - P
  • Lokacioni:N/A
  • Data:N/A
  • Kategoria:Situacion Terreni
  • Koha:N/A

Situacionet e terrenit dhe llogaritja e volumeve.

Situacionet e terrenit dhe llogaritja e volumeve për nevojat e kompanisë MENDI-P.