Service

Sistemet e Gjeoinformacionit-GIS

Sistemet e Informacionit Gjeografik-GIS janë sisteme të përdorura për të menaxhuar informacionin hapësinor. Sistemet e informacionit gjeografik na lejojnë të mbledhim, analizojmë, menaxhojmë dhe modifikojmë të dhëna gjeografike. Komponentët themelorë që përdoren për përfaqësim janë Toka dhe elementet e saj.

Çfarë bën një GIS?
E vërteta është se mund të bëjë shumë gjëra, por këtu është përgjigjja e shkurtër: Një GIS ju lejon të vizualizoni të dhënat tuaja si një hartë

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) është një sistem për integrimin e ruajtjes, analizës, ndarjes, menaxhimit dhe prezantimit të të dhënave hapësinore. Të gjitha të dhënat hapësinore shoqërohen me të dhëna relevante jo-hapësinore në formën e tabelave (bazave të të dhënave) që lejojnë përdoruesit të bëjnë pyetje interaktive në mënyrë që të marrin informacionin e nevojshëm, të kryejnë analiza ose modifikim të të dhënave ekzistuese.
“Produktet e GIS-it mund të përdoren për kërkime të ndryshme shkencore, menaxhim burimesh, menaxhim asetesh, planifikim zhvillimi, planifikim hapësinor, harta të ndryshme tematike, inventarizimi etj".
Në përgjithësi, GIS është një sistem informacioni që importon, ruan, rregullon, analizon dhe shfaq informacione gjeografike. Aplikacionet GIS janë mjete që lejojnë kompanin gjeodezike GJEO-PROJEKT SH.P.K. për të bërë pyetje interaktive (kërkime të përdoruesve), për të analizuar të dhëna hapësinore, për të modifikuar të dhëna, harta dhe për të prezantuar rezultatet e këtyre operacioneve para klientëve.

GIS DATA
GIS SOFTWARE
GIS DESKTOP
WEB GIS
Server GIS
GIS I SPECIALIZUAR
Shërbime tjera

GIS DATA

Tani ne e kuptojmë se çfarë është një GIS dhe çfarë mund të bëjë, hapi tjetër është të kuptojmë se si bëhet një GIS. Nëse mendoni se termi GIS është i paqartë, atëherë nuk keni parë asgjë akoma. Ekziston një varg formatesh marramendëse që përdoren për ruajtjen e të dhënave GIS.

Para se të thellohemi në formate të ndryshme le të hedhim një vështrim në disa baza. Kryesisht ekzistojnë dy lloje kryesore të të dhënave GIS: vektori dhe rasteri.

Të dhënat vektoriale

Ju mund të mendoni për të dhënat vektoriale si udhëzime për mënyrën e paraqitjes së të dhënave. Mënyra më e mirë për ta vizualizuar është ta mendosh atë si një fletëllogaritëse me kolona që përmbajnë të dhënat e tua të rregullta, por përveç kësaj ajo gjithmonë ka një kolonë shtesë të quajtur "gjeometri".

Kjo kolonë përmban një ose më shumë koordinata që përshkruajnë mënyrën e vizatimit të pikës, vijës ose poligonit që përfaqëson atë tipar në faqen e tokës.

Të dhënat Raster

Nëse të dhënat vektoriale janë abstrakte, të dhënat raster janë fjalë për fjalë. Të dhënat Raster janë një imazh bitmap siç është TIFF ose JPEG. Ky format përdoret zakonisht për imazhe satelitore, fotografi ajrore, modele lartësie dhe harta topografike.

GIS SOFTWARE

Për ata prej jush që janë përpjekur të kërkojnë softuer GIS për herë të parë, ka një gjë që do ta dini me siguri: nuk ju mungojnë zgjedhjet.

Kështu që unë mendoj se gjëja e parë që doni të dini është se cila është më e mira? Përgjigja është…

"Nuk ka përgjigje"

Zgjedhja e mjetit të duhur GIS ka të bëjë vërtet me të kuptuarit e problemeve që po kërkoni të zgjidhni. Shumica e programeve GIS përfshihen në njërën nga katër kategoritë; GIS Desktop, GIS Web, Server GIS dhe GIS i specializuar.

GIS DESKTOP

Platformat GIS desktop GIS, përdoren për krijimin, redaktimin, vizualizimin, menaxhimin dhe analizimin e të dhënave gjeografike.

Sistemet desktop GIS janë programe komplekse. Ashtu si me mjete të tilla si Photoshop ose Microsoft Excel, shumica e përdoruesve mund të kuptojnë bazat shumë shpejt, por të bësh një mjeshtër të vërtetë të duhen vite.

Mënyra më e mirë për të mësuar një sistem desktop GIS është përmes një qasjeje problemi / zgjidhjeje. Pra, në vend që të përpiqeni të mësoni gjithçka, është më mirë të filloni me gjetjen e pjesëve që janë të zbatueshme për problemet që dëshironi të zgjidhni.

Problemet me të cilët ballafaqohen përdoruesit fillestar të GIS-it janë:

 • Krijimi i vizualizimeve, hartave tematike etj
 • Kryerja e pyetjeve dhe vizualizimi i rezultateve
 • Bashkimi i spreadsheets me të dhënat e hartës
 • Adresat e gjeokodimit
 • Redaktimi i gjeometrisë etj

 

Sistemet e GIS-it desktop janë të aftë për shumë më tepër, por këto tema zakonisht janë një pikë e mirë fillestare.

WEB GIS

Ashtu si të gjitha format e shpërndarjes së informacionit, interneti ka revolucionarizuar plotësisht GIS. Rrjeti ka revolucionarizuar çdo aspekt të shpërndarjes së informacionit, qofshin lajme, video, enciklopedi apo mënyrën se si komunikojmë.

Me gjeneratën e fundit të sistemeve super të lehta për t'u përdorur në internet GIS, gjithçka ka ndryshuar. Web GIS u jep përdoruesve jo-ekspertë të GIS aftësinë për të bashkëvepruar lehtësisht me vizualizimet e hartave dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve të tyre pa pasur nevojë të përfshijnë një ekip të GIS.

Për më tepër ata mund t'u përgjigjen atyre pyetjeve nga kudo, në çdo kohë, duke përdorur çdo pajisje të aksesueshme në internet.

Sistemet e GIS në internet kanë qenë shumë të kushtueshme për tu zhvilluar, vendosur dhe mirëmbajtur. Një vendosje tipike do të kërkonte programues, serverë dhe administratorë të sistemit.

Por tani falë shërbimeve të bazuara në cloud, këto pengesa për hyrjen janë eliminuar.

Tani hartat në internet mund të krijohen për një kosto shumë të ulët, duke përdorur një ndërfaqe të pikave dhe klikimeve për disa minuta duke përdorur asgjë më shumë se një shfletues webi!

Nëse mendoni se GIS i desktopit është i fuqishëm, nuk keni parë asgjë akoma. Web GIS nuk ka të bëjë me tejkalimin e performancës së GIS në desktop apo edhe me konkurrencën me të. Bëhet fjalë për vënien në dispozicion të të gjithëve të fuqisë së GIS.

Detyra juaj kur ndërtoni sisteme të GIS-it në internet është të krijoni diçka që është aq e përqendruar dhe aq e rafinuar saqë mund të shpjegohet vetë. Përdoruesi nuk ka nevojë për trajnim, ata nuk kanë nevojë të stimulohen për ta përdorur atë. Fuqia dhe përfitimet janë aq të dukshme sa do të pyesin veten se si kanë punuar ndonjëherë pa të.

Server GIS

Nëse një GIS në internet ka pengesën më të ulët për hyrje, atëherë një server GIS patjetër që ka më të lartën, me kurbën më të pjerrët të të mësuarit.

Meqenëse jeni i ri në GIS, ka të ngjarë të mos keni nevojë të shqetësoheni për zgjidhjet e GIS të bazuara në server. Në përgjithësi ato përdoren vetëm për përpjekje të planifikimit në shkallë të gjerë dhe me detyra shumë specifike.

Sistemi më i zakonshëm i serverit GIS është një bazë e të dhënave hapësinore.

Një bazë e të dhënave hapësinore përdoret si një alternativë ndaj formateve të skedarëve të të dhënave. Ato përdoren zakonisht në rastet kur baza e të dhënave është jashtëzakonisht e madhe, ose në skenarë ku shumë njerëz kanë nevojë për të hyrë dhe redaktuar të dhënat në të njëjtën kohë.

GIS i specializuar

Ashtu si me sistemet GIS server, sistemet e specializuara GIS nuk janë diçka për të cilën duhet të shqetësoheni në fillim.

Këto produkte tentojnë të kryejnë detyra shumë të specializuara. Ka me të vërtetë shumë raste përdorimi. Këtu do t'ju jap një shembull interesantë vetëm për t'ju treguar se sa i larmishëm është ky sektor.

Klasifikimi i imazheve

Klasifikimi i Imazheve është një aplikacion i specializuar GIS me anë të të cilit fotografitë e tokës shndërrohen në të dhëna domethënëse të hartës, p.sh. llojet ose klasat e përdorimit të tokës. Këto fotografi ose imazhe kapen në mënyrë dixhitale dhe ndahen në grupe të ndryshme spektrale, duke përfshirë spektrin e RGB, dhe të tjera si spektrin infra-kuqe. Bazuar në informacionin spektral të ruajtur për secilin piksel, ne mund të kryejmë analizë të njohur si klasifikim për të caktuar një piksel në një klasë bazuar në ngjashmërinë e tij me pikselin e referencës. Procesi i "imazheve në informacion" e bën më të lehtë për profesionistët dhe vendimmarrësit për të kuptuar modelet në botën natyrore si dhe ndryshimet me kalimin e kohës.

 • kolektimi i të dhënave gjeohapsinore
 • menaxhimi dhe mirëmbajtja e të dhënave
 • përpunimi i të dhënave
 • krijimi i bazës së të dhënave
 • analizimi i të dhënave gjeohapsinore
 • zgjidhja e plotë Web GIS
 • aplikacione softverike
 • mbështetja e qeverisjes lokale
 • gjeo-marketing etj.