Project

  • Klienti:QKMF - Rahovec
  • Lokacioni:Rahovec
  • Data:N/A
  • Kategoria:Ndërtimtari, Projektim
  • Koha:N/A

QKMF – Rahovec

Ndërtimi i Qendrës Kryesore të Mjekësis Familjare-Emergjenca, Rahovec.

Ky objekt do të jetë një qendër funksionale pasi që në kuadër të kësaj qendre do të jenë edhe njësitë tjera si rentgeni, laboratori dhe emergjenca.