Streetball Kokrra – 2021

GJEO-PROJEKT SH.P.K BËHET PJESË E SPONZORËVE TË “STREETBALL KOKRRA – 2021” 😍

Njëra ndër kompanitë më të mira gjeodezike në vend GJEO-PROJEKT SH.P.K me pronar z. Suad Çmega bëhet pjesë e sponzorëve të “Streetball Kokrra – 2021”.

streetball kokrra