Project

  • Klienti:Komuna e Gjakovës
  • Lokacioni:Komuna e Gjakoves
  • Data:27/07/2019
  • Kategoria:Projektim, Rrjeta
  • Koha:N/A

Rrjeta e rendit të III-të.

Vendosja e rrjetit të rendit të III-të në Zonën kadastrale Gjakova Qytet dhe Zonën Kadastrale Gjakova jashtë Qytet.