Project

  • Klienti:Komuna e Prizrenit
  • Lokacioni:Ratkovc - Xërxë - Sapniq
  • Data: N/A
  • Kategoria:Inçizim, Projektim, Ndërtimtari
  • Koha:N/A

Rruga Ratkovc – Xërxë – Sapniq

Është një rrugë që u ndihmon shumë qytetarëve të kësaj pjese, qytetarët e Xerxës, Sapniqit, Ratkocit dhe qytetarëve për rreth. E ndihmon po ashtu zhvillimin rural, është rrugë që është edhe atraksion turistik, po ashtu është rrugë që e shkarkon edhe trafikun nga rruga rajonale Xerxë  – Kramovik”. Gjatësia e kësaj rruge është 10 km. Në këtë rrugë do të ndërtohet edhe trotuari në zonën e banuar edhe ndriçimi, natyrisht rruga do ta ketë edhe shenjëzimin edhe horizontal edhe vertikal, do ketë edhe shtegun për biçiklist brenda rrugës së shenjëzuar.