Project

  • Klienti:Komuna e Gjakoves
  • Lokacioni:Komuna e Gjakovës
  • Kategoria:Inçizim, Projektim, Gjeodezi
  • Koha:N/A
  • Data:N/A

Rruga Lipovec – Goden, në komunën e Gjakovës.

Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës që lidh fshatin Lipovec me atë Goden është një projekt tejet i rëndësishëm. Kjo rrugë lidh rajonin e Hasit me pikën kufitare në Dobrunë. Poashtu, krijon qasje të lehtë në pikat turistike, Shpellën e Kusarit dhe Majën e Kunorës”. Gjatësia e trases së rrugës është 2200m.