Project

  • Klienti:Ministria e Infrastrukturës
  • Lokacioni:Komuna e Gjakovës
  • Data:N/A
  • Kategoria:Piketim
  • Koha:N/A

Piketimi dhe asfaltimi i rrugëve në komunën e Gjakovës.

Piketimi i traseve të 38-të rrugëve në Komunën e Gjakovës.

Përgaditjet për asfaltimin e 38-të rrugëve në rajonin e Rekës së Mirë.