Project

  • KlientiInterEX
  • Lokacioni:Suharekë
  • Data:N/S
  • Kategoria:Dokumentacion, Projektim
  • Time: 2 Month

Qendra tregtare InterEX

Qendra tregtare InterEx

Pregaditja e dokumentacionit dhe projektimi i qendrës tregtare InterEx në qytetin e Suharekës.