Project

  • KlientiKomuna e Rahovecit
  • Lokacioni:Rahovec
  • Data:N/A
  • KategoriaPiketim
  • Koha: 2 Month

Piketimi i kanalit atmosferik në qytetin e Rahovecit

Piketimi i kanalit atmosferik në qytetin e Rahovecit.

Komuna e Rahovecit tashë e sa vite është duke u përballur me rreshje të vazhdushme të shiut të cilat në vazhdimësi janë duke u shkaktuar probleme banorëve të qytetit të Rahovecit.

Me qëllim të zgjidhjes së problemit duhet të ndërtohen kanalet për grumbullimin e ujrave atmosferik për të evituar vërshimet dhe dëmet në zonat urbane dhe rurale.