Project

  • Klienti: Krushë e Madhe
  • Lokacioni:Krusha e Madhe
  • Data: 18.05.2020
  • Kategoria: Situacion Terreni
  • Time: 2 Month
  • Tags: lapidar, monument historik

Lapidari i Dëshmorve në Krushë të Madhe

Ndërtimi i Muzeut është obligimi i shoqërisë sonë ndaj të rënëve të Krushës së Madhe, e cila paraqet sinonimin e lirisë, rezistencës dhe heroizmit.